Chia sẻ cùng bạn đọc

Thưa bạn đọc TÁC PHẨM MỚI. Bình, tên đầy đủ là Lê Thy Bình, hiện làm việc tại Trung tâm TÁC PHẨM MỚI. Bình viết văn, làm thơ khá nhiều nhưng ít công bố vì mặc cảm chất lượng tác...

Phụ nữ phải biết buông bỏ

Phụ nữ giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, sống độc lập, chủ động cả cuộc sống và tài chính, có thể tự do quyết định hạnh phúc của bản thân. Phụ nữ thời nay không chỉ là một bà nội...