Tuyển tập ca khúc về quê lúa Yên Thành

Tên Bài Hát: Quê Lúa Yên Thành

Sáng Tác: Phan Thanh Chương

Biểu diễn: Huyền Trang