Mùa thu và tình yêu

Nhạc: Phan Thanh Chương

Lời thơ: Trần Chính