Y MÙI

Y MÙI

Đào Thị Mùi

Bút danh Y Mùi, hội viên Hội nhà văn Hà Nội.

Công chức hưu trí ngành Y tế

Trình độ: bác sỹ y khoa, tiến sỹ y học
Những tác phẩm đã xuất bản:
+ Tập truyện ngắn: Những nẻo đường tu, NXB Hội Nhà văn VN, năm 2015
+ Tập tự truyện và tản văn: Lan man buồn, NXB Hội Nhà văn VN, năm 2015