PHÙNG HẢI YẾN

PHÙNG HẢI YẾN
Sinh ngày: 18/9/1985
Dân tộc: Dao
Quê quán: Phăng Xô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu
Hội viên Hội VHNT tỉnh Lai Châu
Hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Đã tốt nghiệp lớp viết văn khóa I, trường Đại học VHNTQĐ Hà Nội
Hiện đang công tác tại Toà soạn Báo tỉnh Lai Châu

In chung:
- Hợp tuyển văn học - in chung - NXB Văn học, 2009
- Quà của phố - NXB Hội Nhà văn 2009
- Đếm tuổi mùa đông - NXB Văn hóa dân tộc, 2010
- Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI - NXB văn hóa dân tộc, 2011
- Thơ - Bạn thơ - NXB Hội Nhà văn - 2012
- Sìn Hồ dấu yêu- NXB Hội Nhà văn, 2013

In riêng:
-Nắng thổ cẩm, thơ, NXB Văn hóa dân tộc, 2014