VĂN TRẦM

VĂN TRẦM

Nguyễn Văn Chắm, bút danh: Văn Trầm

0908 232 752 (MOBI) và 0949 930 023 (VINAFONE)

Hiện đang ở số 10 ngõ 140/1 - Nguyễn Xiển- Thanh Xuân - Hà Nội
Nguyên là giảng viên truong đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đã nghỉ hưu.

Nay là nhà làm phim tự do, làm phim phóng sự về các địa danh du lịch và các làng nghề