NGUYỄN NGỌC LÂN

NGUYỄN NGỌC LÂN
Sinh 24/12/1947
Quê quán: Thường Tín, Khánh Hà, Hà Nội
Thường trú: 35 ngõ 186 phố Vương Thừa Vũ, Hà Nội
Hội viên Thi Đàn Việt Nam
Hội viên CLB thơ tình Tầm Xuân, Hà Nội
Chủ nhiệm CLB thơ Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
2 - Đã xuất bản:
A- Trên mạng:
- Thi Viện.nét: Chủ Đề Thơ - Ngọc Lân - Tập 1, Tập 2
- www. nguyenngoclan. nghesi. vn ( Thi Đàn Việt Nam )
- Nhân vật chính trong chương trình Không Gian thơ - Thi Đàn Việt Nam! Năm 2013
B- Xuất bản riêng:
- Tấm Lòng Tôi Tập 1, tập 2
- Tình Thơ, dày 403 trang
- Nỗi Niềm tập 1,2,3,4
C- xuất bản chung:
- Lộc Phát Việt Nam
- bài thơ viết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (Thi Đàn VN)
- Thơ Tình Tầm Xuân Hà Nội
- Hồn Thơ Việt (CLB đi sản thơ văn truyền thống và Hán nôm Thanh Trì Hà Nội)
- Thơ Khương Trung, Thanh Xuân Hà Nội
- Thơ Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
D- www. Nguyenngoclan. nghesi. Vn
ĐT : 01686912298