LÊ QUANG DẦN

LÊ QUANG DẦN
- Bút danh: Quang Dần
- Điện thoại; (031) 3 700137  - Di động: 0904 024 999.
- Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1950.
- Quê quán: Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Nơi ở hiện nay: Số 58 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Học vấn: Cử nhân Luật,
- Chức vụ Nhà nước trước khi nghỉ hưu (Tháng 11/2010): Chuyên viên Chính, Ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.